Instalace plynového filtru

 

Přestože nově dodávaný zemní plyn plní i nadále všechny požadavky na jeho složení a kvalitu, tak se vyskytnul problém, který spočívá v možné tvorbě sulfidu měďnatého, který zanáší koncové spotřebiče, a to formou šupinek, které vznikají reakcí síry a jejich sloučenin obsažených v zemním plynu a s měděným povrchem instalací odběrných plynových zařízení a spotřebičích. Jedná se o problém, který vzniká na části odběrného plynového zařízení, za kterou odpovídá vlastník objektu. Nejedná se sice o plošný problém, ale pokud vznikne, tak může mít za následek poškození plynového zařízení.

 

Doporučujeme preventivní instalaci filtrů před plynové spotřebiče, které spolehlivě zachytí veškeré nečistoty, které by mohly plynový spotřebič poškodit.