Porevizní opravy plynu

Provádíme odstranění závad vyplývající z revize či kontroly plynového zařízení. Mohou to být například:

 

– netěsnosti na plynovém zařízení (úniky plynu)
– výměny všech plynových uzávěrů (HUP, sekčních, před plynovými hodinami nebo

před spotřebiči)
– výměny plynových hadic
– instalace nerezového ohebného potrubí cats
– vyčištění a servis plynového spotřebiče (vysoké hodnoty CO ve spalinách)
– opravy nátěrů potrubí
– opravy vodivého propojení plynoměru
– osazení rozpěrky plynoměru
– zajištění přísunu vzduchu pro bezpečný provoz u spotřebičů v provedení „B“
– obnova bezpečnostních piktogramů, únikových cest a označení HUP
– osazení ochranných trubek a chrániček plynovodu