Jsme experti na revize!

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti provádění revizí vyhrazených plynových, a tlakových zařízení. Provádíme kontroly spalinových cest. Revize a kontroly jsou prováděny špičkovými měřícími a detekčními přístroji, které jsou pravidelně kalibrovány.

Zpracujeme ucelenou agendu revizí, kontrol, technických posouzení, posudků, průvodních dokumentací apod.

Termíny revizí a kontrol hlídáme za Vás. Návštěvu našeho revizního technika domlouváme s předstihem tak, aby Vám čas maximálně vyhovoval. V případě zjištěné závady, nabídnou naši technici vhodné řešení opravy a v případě Vašeho zájmu, zajistíme rovněž její odstranění.

 

Prováděním pravidelných revizí předejdete mimořádným událostem a zařízení budou schopna bezpečného provozu. Uchráníte tím svůj majetek i život.

 

 

       

Plynové zařízení

Provádíme výchozí a periodické revize domovních a průmyslových plynovodů, NTL, STL plynovodů a přípojek pro veřejnou spotřebu. Revize spotřebičů bez omezení výkonu, zejména pak plynových kotlů a průtokových ohřívačů, regulačních stanic a rozvodů technických plynů.
Dále tlakové zkoušky pevnosti, těsnosti plynovodů a školení obsluh plynových zařízení v našem školícím středisku či u Vás.

Tlakové zařízení

Provádíme provozní revize tlakových nádob stabilních, vnitřní revize tlakových nádob, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti. Zajistíme průvodní dokumentaci tlakové nádoby (pasport).

 

Nabízíme měření stěn tlakových nádob ultrazvukem. Jako jedna z mála firem nabízející tuto službu (náhradní metoda vnitřní revize u neprůlezných nádob) jsme držiteli certifikátu TÜV NORD Czech na měření tlouštěk materiálů ultrazvukovými tloušťkoměry.

Nabízíme školení obsluh tlakových nádob.

Spalinové cesty

Provádíme revize a výpočet spalinové cesty. Kontroly a čištění spalinových cest, měření účinnosti spalování, měření emisí a kvalitu spalování.