Utěsňování domovních plynovodů PRODORAL RG-1

Utěsňování šroubovaných spojů vnitřních (domovních) plynovodů těsnícím prostředkem PRODORAL® R6–1.

Vlastnosti

 • Pro úniky do 10 l/h při provozním přetlaku do 100 mbarů (10kPa)
 • PRODORAL® R6–1 vniká pod tlakem do netěsných šroubovaných spojů
 • Dlouhá skladovatelnost: 24 měsíců v pevně uzavřených původních nádobách
 • Malá spotřeba: přibližně 1kg na cca 25 m potrubí 1“ – 1 1/2″
 • Těsnicí prostředek vypuštěný z potrubí lze znovu opakovaně používat
 • Metoda splňuje Technická doporučení TDG 704 02 dle GAS s.r.o. a ČSTZ
 • Odzkoušeno Ústavem pro výzkum a využití paliv v Běchovicích a doporučeno pro užívání v plynárenství v České republice protokolem č.21/14/99

Výhody

 • Spolehlivé – PRODORAL ® R6–1 je odolný proti vibracím, stárnutí a proti vlivům medií procházejících potrubím
 • Cenově výhodné – Nedochází k nákladným a zdlouhavým zásahům do zdiva
 • Rychlé – Utěsnění je provedeno během několika málo hodin a jsou jím splněny podmínky normy EN 13090 případně ČSN EN 1775
 • Šetří životní prostředí – PRODORAL ® R6–1 je vodní disperze s umělou hmotou, která neobsahuje rozpouštědla, je fyziologicky neškodná, nevyvíjí jedovaté výpary a je nehořlavá, tedy běžně skladovatelná

 

PRODORAL® R6–1 je prostředek vhodný pro utěsňování šroubovaných spojů vnitřních (domovních plynovodů) s provozním tlakem do 100 barů.

Stručný technologický postup aplikace přípravku

1.

Na všech odběrných místech se osadí odvzdušňovací

uzávěry a na nejnižším místě se upevní přípojný uzávěr.

 

Provede se natlakování potrubí tlakem 3 bar po dobu cca 5 min. Plynovod nesmí vykazovat netěsnost větší než 10 l/hod. Prach a nečistoty se vyfouknou tlakem postupně shora dolů všemi odvzdušňovacími uzávěry.

 

Důležité je provést vyčištění potrubí co nejdůsledněji. Pokud dojde ke špatnému vyčištění potrubí, tak po aplikaci utěsňovací látky může dojít k obalení prachových částí a vytvoření „granulek“, které plynovod ucpou.

 

2.

Plynovod se naplní pomocí membránového čerpadla. Čerpadlo je poháněno dusíkem nebo vzduchem z kompresoru.

3.

Po naplnění se potrubí na všech odběrných místech odvzdušní.

Po odvzdušnění se naplněné potrubí ponechá pod tlakem 3 bar po dobu 30 min.

 

4.

Těsnící prostředek se vypustí (vyčerpá) do sběrné nádoby.

Konečné vyprázdnění plynovodu se provede vytíráním molitanovými stírkami (mloky), které se pomocí dusíku nebo stlačeného vzduchu protlačují potrubím.

Tuto činnost je nutné provést  3 – 5x.

5.

Pomocí ventilátoru se plynovod odvětrá odspodu nahoru, aby se zbylý jemný film na jeho stěnách vysušil.

Doba větrání závisí na délce a profilu potrubí, ale mělo by se pohybovat v délce cca 1 hod.

 

6.

Zkouška těsnosti plynovodu se provede tlakem 110 mbar po dobu 10 minut po předchozím vyrovnání teplot v souladu s příslušným předpisem a návodem výrobce aplikované těsnící látky.

 

Provede se demontáž servisních kohoutů, jejich výměna a připojení spotřebičů.

 

Poté lze uvést plynovod do provozu.