Opravy netěsností na plynovém potrubí epoxidovým tmelem.

 

Všechny fotografie v galerii pocházejí z našich revizí, kde jsme opět narazili na lidskou tvořivost, která může být životu nebzpečná. Smutné na tom je, že v drtivá většina takto provedených „opravy“ byla provedena „odborníky“, kteří mají osvědčení montérů plynových zařízení. Opravy tímto způsobem lze, při velkém množství shovívavosti označit, jako provizorní opravy s následnou velice rychlou řemeslně správně provedenou opravou. Úplně stejně lze provizorně opravit netěssné místo například vulkanizační páskou apod. Co nedokážeme pochopi vůbec, proč někdo opravuje netěsnosti na šroubeních, kdy přetěsnění je rychlejší než napatlání nějaké „žvýkačky“.

 

Bohužel se ve všech případech nejednalo o provizorní opravy, ale z pophledu vlastníka plynového zařízení o konečné opravy netěsností!