Znečištěný výměník plynového kotle

 

Začneme výměníkem plynového kotle, na kterém byl údajně před třemi měsíci proveden servis. Revizní technik naměřil 8 600ppm CO ve spalinách. Následně po provedeném servisu to již bylo pouze 26ppm.

 

Provádějte pravidelně servis plynových spotřebičů, plynový kotel v tomto stavu je již životu nebezpečný a není třeba připomínat, že se oxidu uhelnatému říká „tichý zabiják“.