Měření těsnosti potrubí pod povrchem!

Zakoupili jsme profesionální detektor VARIOTEC 460 EX na měření těsnosti potrubí pod povrchem. Přístroj dokáže detekovat etan, metan, kyslík nebo oxid uhelnatý a má velmi široké spektrum využití. Dokáže ukládat výsledky do paměti pro pozdější srovnáváni nebo stáhnout výsledky měření přes USB pro následnou analýzu dat.

 

Přístroj má velmi výkonné čerpadlo pro kontrolu všech druhů plynovodů.  

 

Přístroj podléhá nejvyšším standardům. Má EX ochranu TÜV 07 ATEX 553353 X II2G Ex d e ib IIB T4 Gb IIC při použití ochranného obalu TG8. 

 

Přístroj VARIOTEC pomáhá hlavně při hledání úniků na plynovodech uložených pod povrchem. Přesná lokalizace místa úniku snižuje náročnost výkopových prací.  Přístroj VARIOTEC nabízí v oblasti detekce netěsnosti na plynovém potrubí zcela nové možnosti za pomoci odsávání povrchu, měření v sondách, dutých prostor a etanové analýzy.