Reakce na články o zákazu používání a oprav plynových kotlů od září 2029.

 

V poslední době se začaly hojně objevovat články o zákazu výměny plynových kotlů, včetně jejich oprav v roce 2029.

Nemůžeme si odpustit reakci na tyto polopravdy. Jedná se o náš subjektivní názor, který sice nemá žádnou právní váhu, ale vychází ze znalosti dané problematiky a názorů široké odborné veřejnosti.

 

Pomineme-li fakt, že se jedná o návrh, který může být mnohokrát změněn a v konečném případě nemusí být vůbec schválen, tak je třeba zmínit, že je v návrhu uvedeno, že budou povoleny pouze zdroje tepla se sezónní účinností 115 procent. Nebavíme se tedy o zdrojích TUV, jako jsou průtokové ohřívače, zásobníkové ohřívače apod. Je potřeba si uvědomit, že se nikde nehovoří o plynových kotlích, nýbrž o zdrojích tepla. Kondenzační plynový kotel dosahuje účinnosti cca 108 procent. Jednou ze základních možností, jak zvýšit jeho účinnost, je úprava paliva. Dnes jsou již schopny všechny kondenzační kotle spalovat směs metanu s vodíkem, a to do 20 procent vodíku. Naše plynárenská soustava je na tuto alternativu připravena a pokud to zjednodušíme, tak při použití této směsi bude limit 115 procent splněn. Takže, otázka není, zda budeme používat plyn, ale jaký, jakou směs apod. Může se jednat o zemní plyn a vodík, biometan nebo prostě nějaký jiný plyn. Zemního plynu je obecně nevyčerpatelné množství, které stále vzniká, a proto jsme přesvědčeni, že budoucnost plynovým kotlům nejen patří, ale s ohledem na ceny se bude řadit mezi nejekonomičtější zdroje vytápění.

 

Jen pro objektivitu uvádíme, že naše společnost rovněž provádí montáže a servis tepelných čerpadel, ale dle našeho názoru, by zdroje tepla měly být voleny tak, aby byla jejich efektivita co největší a jejich ekonomická náročnost co nejmenší.  To vše bez ohledu na to, co je v daném období moderní a společností preferováno.

 

 

 

Nakonec bychom si chtěli položit pár otázek, které necháme nezodpovězeny, ale určitě by se nad nimi měli lidé zamyslet:

 

 

  1. Proč jsou dotovány kotle na tuhá paliva, když by rovněž měly být od září 2029 zakázány?
  2. Proč ve všech článcích o zákazu plynových kotlů jsou odkazy a vyjádření firem instalujících tepelná čerpadla?
  3. Opravdu si myslíte, že lze tepelná čerpadla instalovat všude?
  4. Je provoz tepelných čerpadel levnější než u plynu?
  5. Proč vznikají vodíkové polygony a největší výrobci kotlů na plyn, kteří vyrábí i tepelná čerpadla, investují miliardy do vývoje plynových kotlů?
  6. Jak veliké množství elektrické energie se vyrábí z plynu?

 

 

 

Autor: Petr Musil, ředitel společnosti