Termíny vzdělávacích akcí

Číslo

Název kurzu

Termín

Body OPV

Informace

1

Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR – včetně zkoušek TIČR.

9. 1. 2023
13. 3. 2023
9. 5. 2023

2

2

Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR.

13. 2. 2023
11. 4. 2023
12. 6. 2023

2

3

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Úmístování a provoz.

15. 5. 2023

2

4

Regulační stanice, regulační zařízení

19. 6. 2023

2

5

Průmyslové plynovody

20. 2. 2023

2

6

Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz NTL kotelen

27. 3. 2023

2

7

Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení

23. 1. 2023

2

8

Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství

27. 2. 2023

2

9

Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva

24. 4. 2023

2

10

Zákon č. 250 / 2021 Sb. a Nařízení vlády č. 191 / 2022 Sb.

22. 2. 20223

0

11

Měření spalin plynových spotřebičů kategorie „B“ (4 Pa test, simulace působení podtlakových zařízení)

16. 3. 2023

0

12

Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - přípojky a plynovody z oceli s max. tlakem do 100 bar včetně

5. 6. 2023

0

Jednoduše vyplňte žádost o účast školícího kurzu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů