Termíny vzdělávacích akcí

Číslo

Název kurzu

Termín

Body OPV

Informace

1

Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR – včetně zkoušek TIČR.

2.-3. 6. 2020
8.-9. 9. 2020
1.-2. 12. 2020

2

2

Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR.

6.-7. 10. 2020

2

3

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Úmístování a provoz.

17. 8. 2020

2

4

Regulační stanice, regulační zařízení

14. 9. 2020

2

5

Průmyslové plynovody

15. 9. 2020

2

6

Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz NTL kotelen

10. 8. 2020

2

7

Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení

11. 8. 2020

2

8

Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství

12. 8. 2020

2

9

Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva

13. 8. 2020

2

10

Postupy pří servisu plynových spotřebičů (čištění, měření, vyhledávání závad, doklad o servisu apod.)

4. 11. 2020

2

11

Měření spalin plynových spotřebičů kategorie „B“ (4 Pa test, simulace působení podtlakových zařízení)

5. 11. 2020

2

12

Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - přípojky a plynovody z oceli s max. tlakem do 100 bar včetně

13. 9. 2020

2

Jednoduše vyplňte žádost o účast školícího kurzu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů