Termíny vzdělávacích akcí

Číslo

Název kurzu

Termín

Body OPV

Informace

1

Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR – včetně zkoušek TIČR.

11.-13. 1. 2021
15.-17. 3. 2021
10.-12. 5. 2021

2

2

Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR.

15.-17. 2. 2021
12.-14. 4. 2021
14.-16. 6. 2021

2

3

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Úmístování a provoz.

25. 1. 2021

2

4

Regulační stanice, regulační zařízení

22. 2. 2021

2

5

Průmyslové plynovody

29. 3. 2021

2

6

Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz NTL kotelen

26. 4. 2021

2

7

Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení

24. 5. 2021

2

8

Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství

21. 6. 2021

2

9

Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva

28. 6. 2021

2

10

Postupy pří servisu plynových spotřebičů (čištění, měření, vyhledávání závad, doklad o servisu apod.)

7. 4. 2021

2

11

Měření spalin plynových spotřebičů kategorie „B“ (4 Pa test, simulace působení podtlakových zařízení)

8. 4. 2021

2

12

Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - přípojky a plynovody z oceli s max. tlakem do 100 bar včetně

17. 5. 2021

2

Jednoduše vyplňte žádost o účast školícího kurzu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů