Termíny vzdělávacích akcí

Číslo

Název kurzu

Termín

Body OPV

Informace

1

Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR – včetně zkoušek TIČR.

10. 1. 2022
14. 3. 2022
9. 5. 2022

2

2

Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR.

14. 2. 2022
11. 4. 2022
13. 6. 2022

2

3

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Úmístování a provoz.

2. 5. 2022

2

4

Regulační stanice, regulační zařízení

27. 6. 2022

2

5

Průmyslové plynovody

21. 2. 2022

2

6

Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz NTL kotelen

28. 3. 2022

2

7

Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení

24. 1. 2022

2

8

Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství

24. 2. 2022

2

9

Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva

25. 4. 2022

2

10

Postupy pří servisu plynových spotřebičů (čištění, měření, vyhledávání závad, doklad o servisu apod.)

7. 3. 20222

0

11

Měření spalin plynových spotřebičů kategorie „B“ (4 Pa test, simulace působení podtlakových zařízení)

6. 6. 2022

0

12

Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - přípojky a plynovody z oceli s max. tlakem do 100 bar včetně

23. 5. 2022

2

Jednoduše vyplňte žádost o účast školícího kurzu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů