Termíny vzdělávacích akcí

Číslo

Název kurzu

Termín

Body OPV

Informace

1

Přípravné školení (kurz) montérů plynových zařízení ke zkouškám TIČR – včetně zkoušek TIČR.

8.1. - 10.1. 2024
11.3. - 13.3. 2024
13.5. - 15.5. 2024

2

2

Přípravné školení (kurz) revizních techniků plynových zařízení ke zkouškám TIČR.

12.2. - 14.2. 2024
8.4. - 10.4. 2024
10.6. - 12.6. 2024

2

3

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Úmísťování a provoz.

15.5. 2024

2

4

Regulační stanice, regulační zařízení

26.6.2024

2

5

Průmyslové plynovody

20.2.2024

2

6

Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz NTL kotelen

27.3.2024

2

7

Provozní technická dokumentace vybraných plynových zařízení

16.1.2024

2

8

Označování plynovodů a přípojek a jejich příslušenství

27.2.2024

2

9

Odběrná plynová zařízení (OPZ) a spotřebiče na plynná paliva

24.4.2024

2

10

Měření spalin plynových spotřebičů kategorie „B“ (4 Pa test, simulace působení podtlakových zařízení)

17.4.2024

0

11

Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - přípojky a plynovody z oceli s max. tlakem do 100 bar včetně

22.5.2024

2

Vyplňte žádost o účast na školení:

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů